Cu/XLPE/PVC hãng Ls vina

Cu/XLPE/PVC hãng Ls vina

Cáp cách điện XLPE

Cu/XLPE/PVC 1x50, Cu/XLPE/PVC 1x95, Cu/XLPE/PVC 1x240, Cu/XLPE/PVC 1x300, Cu/XLPE/PVC 2x16, Cu/XLPE/PVC 3x10+1x6, Cu/XLPE/PVC 3x70+1x35, Cu/XLPE/PVC 4x6, Cu/XLPE/PVC 4x16 ...

Hotline
Mr Tùng - 0902.018.848
Email: namhanoi.jsc@gmail.com

Chia Sẻ

Chi Tiết Sản Phẩm


Công ty Nam Hà Nội chuyên cung cấp các loại cáp điện bọc XLPE của các hãng : Ls vina, Taya, cadivi, cadisun, thịnh phát, taihan, goldcup

I. Dưới đây là thông số kỹ thuật cáp bọc XLPE của hãng Ls vina :

1. Cáp 1 lõi cách điện XLPE :

 

Hình ảnh cáp 1 lõi cách điện XLPE trong kho Công ty Nam Hà Nội :

Các mã cáp 1 lõi cách điện XLPE bán chạy : Cu/XLPE/PVC 1x25, Cu/XLPE/PVC 1x35, Cu/XLPE/PVC 1x50, Cu/XLPE/PVC 1x70, Cu/XLPE/PVC 1x95, Cu/XLPE/PVC 1x120, Cu/XLPE/PVC 1x150, Cu/XLPE/PVC 1x185, Cu/XLPE/PVC 1x240, Cu/XLPE/PVC 1x300

2. Cáp 2 lõi cách điện XLPE

 

Ảnh thực tế cáp 2 lõi cách điện XLPE trong kho :

Các mã cáp 2 lõi cách điện XLPE bán chạy : Cu/XLPE/PVC 2x6, Cu/XLPE/PVC 2x10, Cu/XLPE/PVC 2x16, Cu/XLPE/PVC 2x25

3. Cáp 3 lõi cách điện XLPE

Các mã cáp 3 lõi cách điện XLPE bán chạy : Cu/XLPE/PVC 3x1.5, Cu/XLPE/PVC 3x2.5, Cu/XLPE/PVC 3x4, Cu/XLPE/PVC 3x6, Cu/XLPE/PVC 3x10, Cu/XLPE/PVC 3x16

4. Cáp 4 lõi cách điện XLPE

Các mã cáp 4 lõi cách điện XLPE bán chạy : Cu/XLPE/PVC 4x1.5, Cu/XLPE/PVC 4x2.5, Cu/XLPE/PVC 4x4, Cu/XLPE/PVC 4x6, Cu/XLPE/PVC 4x10, Cu/XLPE/PVC 4x16, Cu/XLPE/PVC 4x25, Cu/XLPE/PVC 4x35, Cu/XLPE/PVC 4x50, Cu/XLPE/PVC 4x70, Cu/XLPE/PVC 4x95, Cu/XLPE/PVC 4x120